Afbeelding

De Digiraad is een groep enthousiaste jongeren tussen de 15 en 22 jaar oud met als missie jongeren bewustmaken en informeren over veilig internetten.

 

Zij komen regelmatig bij elkaar om te praten over de digitale wereld en de manier waarop jongeren daarover voorgelicht kunnen en moeten worden. Deze jongeren treden op als ambassadeurs in binnen- en buitenland om het onderwerp veilig internet voor kinderen op de kaart te zetten en daarnaast aandacht te vragen voor hoe we jongeren aan de juiste kennis en vaardigheden kunnen helpen voor het gebruik van internet en andere digitale middelen. Ze geven adviezen aan en discussiëren mee met bedrijven en overheid.

 

De Digiraad is een aantal jaren geleden (2006) opgezet door jongeren zelf en valt onder het programma Digibewust (onderdeel van het programma Digivaardig & Digiveilig) dat wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en een aantal grote bedrijven, (zie www.digibewust.nl en www.digivaardigdigiveilig.nl). De Digiraad maakt als Youth Panel ook onderdeel uit van het Safer Internet Programma van de Europese Commissie die voorschrijft dat iedere lidstaat een jongerenraad dient te hebben die hen adviseert op het gebied van veilig internet. Op deze manier wordt jongeren de ruimte en de kans geboden om deel te nemen en besluiten te beïnvloeden over hun online leven. Zie ook Europa.

 

De afgelopen jaren heeft de Digiraad miljoenen jongeren bereikt: zij gaven hun mening tijdens congressen en seminars, schreven rapporten voor de minister van Economische Zaken en werkten mee aan reportages op de nationale televisie. De jongeren uit de raad zijn hiervoor op bezoek geweest bij bijvoorbeeld Hyves, op pad gegaan met een digitale politieagent, langs geweest bij de Kindertelefoon in het kader van Meldknop.nl en binnen geweest bij AMS-IX, Nederlands grootste internetknooppunt. Een overzicht van wat de Digiraad allemaal gedaan heeft, foto’s en andere leuke dingen vind je op hun Facebookpagina: www.facebook.com/dedigiraad 

 

facebook
Website door Zite Media,
bureau voor digitale communicatie